مخاطب

با کلیک بر روی یک گزینه زیر، به ما بگویید که میخواهید بعدا انجام دهید
ما را ملاقات کن METRO GROUP
8-A, National Highway,Lakhdhirpur Road,
Morbi - 363642 (Guj.) INDIA.
با ما تماس بگیرید Domestic Sales -
+91 97269 19926
+91 75728 20042
Purchase Department -
+91 90999 68005
Export Sales -
+91 98988 42422
+91 98252 31135
export@groupofmetro.com
export.mworld@gmail.com
منطقه اروپا europe@themetrotiles.com
معلم

با ما تماس بگیرید

350 Character(s) Remaining
catcha